Djim Witjes

Image spreker 1

Als manager van het Bedrijfsbureau van Strukton Civiel Noord & Oost en lid van het Management Team is Djim nauw betrokken bij de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie. Daarnaast is Djim als manager Projectverwerving verantwoordelijk om die klantvragen te beantwoorden waar Reef Infra zich dominant op kan onderscheiden. Waar ze met een jong team van vernieuwers en dwarsdenkers in de bouw het verschil kunnen maken. Tenders waarin slimme oplossingen, vernieuwende samenwerking en lange termijn relaties centraal staan. Altijd op het raakvlak tussen proces en inhoud in de civiele infra.